0847.640.882

Disable Preloader

Giám định sản phẩm hóa dầu LPG, LNG

VISUCOL đã cung cấp các dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm liên quan đến lĩnh vực Khí hóa lỏng (LPG/LNG) trong nhiều năm

Với đội ngủ giám định viên giàu kinh nghiệm và các phòng thí nghiệm

hiện đại liên kết trên toàn thế giới, VISUCOL cung cấp các dịch vụ về  giám định khối lượng và chất lượng LPG. Các địa điểm chiến lược của chúng tôi gần các nhà máy lọc dầu, nhà điều hành đường ống cảng biển chính và các địa điểm lưu trữ sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, kịp thời.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm cho một số loại khí khác nhau bao gồm ethane, methane, propane, isobutane, n-butane, isopentane, n-pentane, hydro, nitơ, carbon monoxide, carbon dioxide và các loại khác.

Share: