0847.640.882

Disable Preloader

Giám định đánh giá nhà máy sản xuất

Đánh giá nhà máy:

Giám định đánh giá nhà máy là sự lựa chọn đúng nhà cung cấp là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc tìm nguồn cung ứng thành công. Dịch vụ đánh giá nhà máy của VISUCOL giúp bạn xác định được năng lực thực sự của nhà máy sản xuất nhằm đảm bảo việc tuân thủ các luật lệ và giao hàng đúng số lượng và chất lượng được qui định trong hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Cơ hội kinh doanh:

Trong thị trường cạnh tranh cao độ như ngày nay, các nhà bán lẻ và người mua cần người bán hay nhà cung cấp dựa trên những đáp ứng mọi tiêu chuẩn của sản xuất, từ việc yêu cầu thiết kế và chất lượng đến vòng đời của sản phẩm và yêu cầu giao hàng trước khi họ đưa vào danh sách khách hàng. Tuy nhiên, một nhà bán lẻ hoặc người mua chọn bạn là đối tác mới của họ như thế nào? Giám sát sự phát triển của các người bán hiện có như thế nào? Và hiệu quả làm việc với người bán để duy trì mục tiêu chất lượng mọi lúc phải làm sao?

Giải pháp:


Hệ thống quản lí chất lượng:

  • Qui trình sản xuất hàng hóa
  • Kiểm soát sản phẩm
  • Kiểm soát qui trình
  • Nhân sự
  • Kiểm soát quá trình lưu kho, xuất kho và giao hàng

Lợi ích từ việc Giám định đánh giá nhà máy:

Dịch vụ giám định, đánh giá nhà máy của VISUCOL, có thể giúp và hỗ trợ khách hàng:

  • Đánh giá khả năng của người bán / nhà cung ứng khả thi
  • Nhận diện điểm mạnh và điểm yếu trong danh sách người bán/nhà cung ứng của bạn
  • Giám sát sự tiến bộ và kiểm soát chất lượng thường xuyên thông qua qui trình sản xuất
  • Cung cấp công cụ dịch vụ đánh giá, giám định độc lập cho nhà bán lẻ, người mua, và người bán dùng để cải tiến sản phẩm

Share: