0847.640.882

Disable Preloader

Giám định hàng tiêu dùng

VISUCOL cung cấp dịch vụ giám định chất lượng, số lượng, cấp chứng thư giám định bằng tiếng Việt, tiếng Anh, song ngữ (Certificate of Analysis, Certificate of Quality; Inspection Certificate, …) cho các sản phẩm hàng hóa thuộc các lĩnh vực dệt, da, may mặc, giấy, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em…

Với đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm,phòng có khả năng thực hiện các nội dung giám định có yêu cầu phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu.

  • Giám định mẫu trước khi sản xuất/gia công
  • Giám định trong quá trình sản xuất
  • Giám định xuất xưởng theo AQL
  • Giám sát giao hàng
  • Lấy mẫu thử nghiệm

Share: