0847.640.882

Disable Preloader

Giám định mẫu trước khi sản xuất/gia công

Giám định trước khi xuất hàng:

Giám định trước khi xuất hàng (PSI) là một quy trình giám định ngẫu nhiên bao gồm giám định chi tiết thành phẩm trước khi vận chuyển. Quy trình này thường được thực hiện tại cơ sở của nhà sản xuất hoặc tại bến cảng trên các mẫu được chọn ngẫu nhiên theo quy trình lấy mẫu thống kê xác định ISO 2859-1 hoặc theo thỏa thuận khác với khách hàng. Các tiêu chí giám định có thể bao gồm nhận diện kiểu loại, tính chất phù hợp, an toàn, chức năng, đánh dấu và gợi ý an toàn của sản phẩm, chất lượng (chế tác nhất quán), số lượng, bao bì, tính chất hoàn chỉnh của đơn vị sản phẩm và tính chất tuân thủ các thông số kỹ thuật đã thỏa thuận.

Dịch vụ giám định trước khi giao hàng của VISUCOL:

Với tư cách là đối tác hướng tới xuất sắc trong quy trình của doanh nghiệp, VISUCOL cung cấp nhiều dịch vụ thử nghiệm và giám định được tùy chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời chăm sóc tại chỗ lợi ích của doanh nghiệp ở cấp địa phương. Nếu có yêu cầu, chúng tôi cũng có thể thay mặt doanh nghiệp tiếp nhận công tác lập kế hoạch và giám soát dự án từ đầu đến cuối. Các dịch vụ của VISUCOL bao gồm:

  • Giám định trên chuyền:Tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm thông qua giám định dây chuyền sản xuất/nguyên liệu vật thô nhằm xác định những vấn đề tiềm ẩn có thể dẫn đến các sản phẩm cuối cùng bị lỗi, dựa trên phương thức tiếp cận ‘từ dưới lên’ hay suy diễn.
  • Giám định Sản xuất Ban đầu (IPI): Được tiến hành vào đầu chu kỳ sản xuất, giai đoạn có tối đa 20% khối lượng hàng hóa được sản xuất. Phương pháp này dựa trên phương thức tiếp cận ‘từ trên xuống’ hay quy nạp, theo đó trước hết sẽ giám định sản phẩm cuối cùng, sau đó truy ngược lại các vấn đề của dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu thô.
  • Giám định trong quá trình sản xuất (DUPRO): Cũng dựa trên phương thức tiếp cận ‘từ trên xuống’, được thực hiện khi chu kỳ sản phẩm hoàn thành khoảng 20-40% và quy trình đóng gói sản phẩm đã bắt đầu.
  • Giám định Ngẫu nhiên Cuối cùng (FRI): Khi lô hàng được hoàn thành và đóng gói; giám định chi tiết các mẫu được chọn ngẫu nhiên để giám tra chất lượng, số lượng và bao bì theo mẫu và thông số kỹ thuật.
  • Kiểm tra kết cấu: VISUCOL thực hiện kiểm tra an toàn đối với các sản phẩm trong quá trình sản xuất để giúp doanh nghiệp tránh chậm chễ giao hàng và chi phí làm lại tốn kém. Trong phạm vi của phương pháp này, TÜV SÜD kiểm tra việc sử dụng chính xác các cấu phần để đảm bảo chất lượng lâu dài. Kiểm tra thiết kế cũng sẽ cung cấp những thông tin quan trọng cho công tác giám định trước khi xuất hàng.
  • Giám sát lên công: VISUCOL thay mặt doanh nghiệp giám sát công tác bốc xếp hàng hóa. Ngoài ra, TÜV SÜD còn kiểm tra tình trạng của container cũng như xác minh định danh và số lượng hàng hóa. Trên cơ sở kiểm tra xác minh, TÜV SÜD có thể kích hoạt các biện pháp tối ưu hóa ngay tại chỗ, nếu cần.

VISUCOL giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm của Doanh Nghiệp:

Là một trong những nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế giới, dịch vụ giám định trước khi xuất hàng của TÜV SÜD đảm bảo phù hợp về chất lượng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dịch vụ giám định này giúp nhà sản xuất đảm bảo chất lượng hàng hóa của mình và bảo vệ nhà nhập khẩu khỏi những rủi ro trong thương mại quốc tế.

Share: