0847.640.882

Disable Preloader

Giám Định Và Đánh Giá Dự Án

Giám định và đánh giá dự án

Dự án dây chuyền thiết bị công nghệ là một hệ thống những máy móc, thiết bị có giá trí cao, là xương sống của mỗi dự án nhà máy. Các thành phần của nó được tháo dỡ và vận chuyển tới dự án lắp đặt, do đó bất cứ sự mất mát hay vấn đế chất lượng nào xảy ra đối với mỗi thành phần cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án.

VISUCOL cung cấp dịch vụ giám định và đánh giá dự án bao gồm việc kiểm tra, đánh giá, giám sát từ khâu sản xuất, chế tạo, vận chuyển và lắp đặt phù hợp, để đảm bảo dây chuyền công nghệ hoạt động đúng theo thiết kế.

Các dự án điển hình là lò phản ứng và thiết bị chịu áp lực cho các nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, và một số công trình cầu cảng, sân bay mà chúng tôi đã thực hiện giám sát an toàn, chất lượng, góp phần đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ.

Share: