About us

Ban lãnh đạo

Ông Đặng Thế Quyết: Phụ Trách Hành Chính

Bằng cấp: Kỹ Sư Công Nghệ, Đại Học Bach Khoa Hà Nội

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) Coventry University, London, Anh Quốc

Kinh nghiệm: 10 năm làm việc tại hãng tải chính bảo hiểm Lloyd, Anh Quốc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ông Nguyễn Thành Hưng: Giám đốc Phụ Trách Giám Định

Bằng cấp: Cử nhân thương mại, Đại Học Taylor’s, Malaysia

Kinh nghiệm: 18 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho những tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí

Ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Trung

Bà Bùi Thị Thêu: Giám đốc nhân sự

Bằng cấp: Cử nhân Quản Trị kinh doanh, Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm: 5 năm làm việc tại Ngân hàng Shinhan, Hàn Quốc

Ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Hàn

Ông Dương Thanh Nhân: Giám đốc khối Nghiệp Vụ 1

Phụ trách:

  • Giám định lĩnh vực năng lượng, công nghiệp   
  • Giám định lĩnh vực máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ
  • Giám định lĩnh vực hàng không

Bằng cấp: Kỹ sư cơ khí, Cứ nhân quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm: 20 năm trong các lĩnh vực giám định, giám sát và tư vấn kỹ thuật cơ khí, điện

Mr. Dang Sy Cam: Director of Operations Division 2

To be in charge of:          

  • Inspection in the maritime sector            
  • Agricultural and foods inspection field
  • Counting, loading and unloading goods

Degree: Marine
Engineer Experience: 15 years in most inspection fields at multinational inspection companies

Mr. Duong Van Hoai: Director of professional division 3

To be in charge of:

  • Field inspection of consumer goods
  • Inspection of technical and construction field
  • Inspection of motor vehicles  

Degree: Construction Engineer.

Experience: 20 years of experience in the field of logistics and technical inspection, construction