0847.640.882

Disable Preloader

Giám định máy móc thiết bị đã qua sủ dụng xuất khẩu sang Myanmar

VISUCOL cung cấp các dịch vụ về giám định và tư vấn kỹ thuật về máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ như sau

Giám định máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam theo Quyết Đinh 18/2019/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Tư vấn xin Giấy phép nhập khẩu máy móc quá tuổi theo Điều 9 của Quyết Định 18/2019/QĐ-TTg.

Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng xuất khẩu đi Ấn Độ

Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng xuất khẩu đi Thái Lan

Giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng xuất khẩu đi Myanmar

 

Share: